دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

عوامل مؤثر بر قیمت گندم در بورس کالای ایران

حسین محمدی; بهزاد فکاری سردهایی

راهبرد‎های توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT)

علی بزرگمهر; امین نعمتی; حجت‎اله ربانی‎نسب; بولفضل یاوری; محمد قربانی; مصطفی حیدری

عوامل موثر بر انتخاب کانال فروش در بین تولیدکنندگان مرکبات مازندران

سید مجتبی مجاوریان; فاطمه رسولی; سید علی حسینی یکانی

abstract

abstract abیtract