تعداد ارجاعات و h-index  این نشریه در googlescholar  کلیک کنید.


journal/metrics

تعداد مقالات ارسال شده 1,378
تعداد مقالات رد شده 800
درصد عدم پذیرش 58
تعداد مقالات پذیرفته شده 465
درصد پذیرش 34
زمان پذیرش (روز) 120
تعداد نویسندگان 684
تعداد مشاهده مقاله 14,564

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ازفروردین ماه سال 1386 به صورت دو شماره در سال منتشر شده است  و از فروردین ماه سال1389 به صورت فصلنامه (4 بار در سال) منتشر می شود.

این نشریه مقالات پژوهشی ارزشمند پژوهشگران گرانقدر در حوزه های مختلف اقتصاد کشاورزی در زمینه های مدیریت کشاورزی، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

را که برای اولین بار منتشر می شود مورد پذیرش قرار می دهد.


رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: ب

 ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1397 :   0.281 

ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1396 :    0.148

 

شماره جاری: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 50، زمستان 1399، صفحه 501-357 

2. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفی خانوار برای قارچ شاه صدف

صفحه 375-395

10.22067/jead.2021.17790.0

الناز خانزاده شادلو سفلی؛ جواد جانپور؛ محمود دانشور کاخکی؛ حسین محمدی


4. تعیین راهبردهای توسعه‌ی بخش کشاورزی استان مازندران

صفحه 421-445

10.22067/jead.2021.17798.0

حمید امیرنژاد؛ سیدعلی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ فاطمه کشیری کلایی؛ مهسا تسلیمی


ابر واژگان