به استحضار کلیه اندیشمندان ، دانش پژوهان و نویسندگان محترم مقالات علمی می‌رساند، نشریه پژوهشهای اقتصاد و توسعه کشاورزی با توجه به اخذ مجوز انتشار دوزبانه در تاریخ 1397/06/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، در نظر دارد از این پس مقاله به زبان انگلیسی نیز چاپ کند. از کلیه عزیزانی که تمایل به چاپ مقاله خود به این زبان را  دارند، تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله، فایل نحوه نگارش مقاله به زبان انگلیسی  را از سایت نشریه دریافت و به دقت مطالعه فرمایند .