تعداد ارجاعات و h-index  این نشریه در googlescholar  کلیک کنید.


journal/metrics

تعداد مقالات ارسال شده 1,399
تعداد مقالات رد شده 807
درصد عدم پذیرش 58
تعداد مقالات پذیرفته شده 474
درصد پذیرش 34
زمان پذیرش (روز) 120
تعداد نویسندگان 696
تعداد مشاهده مقاله 44,955

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ازفروردین ماه سال 1386 به صورت دو شماره در سال منتشر شده است  و از فروردین ماه سال1389 به صورت فصلنامه (4 بار در سال) منتشر می شود.

این نشریه مقالات پژوهشی ارزشمند پژوهشگران گرانقدر در حوزه های مختلف اقتصاد کشاورزی در زمینه های مدیریت کشاورزی، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

را که برای اولین بار منتشر می شود مورد پذیرش قرار می دهد.


رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: ب

رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1397 :   0.281 

ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1396 :    0.148

 

شماره جاری: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 51، بهار 1400، صفحه 1-104 

ابر واژگان