کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم و راهبردهای سازگاری با آن در دشت بوشکان استان بوشهر

دوره 35، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 63-78

10.22067/jead.2021.17812.0

حمیده دانشگر؛ مهرداد باقری؛ مصطفی مردانی نجف‎ آبادی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی دشت همدان–بهار با تأکید بر بهره‌وری آب و امنیت‌ غذایی

دوره 34، شماره 3، آذر 1399، صفحه 305-323

10.22067/jead.2020.17793.0

فاطمه معززی؛ غلامرضا یاوری؛ سید حبیب الله موسوی؛ مهرداد باقری


بررسی آثار تغییر اقلیم در مناطق نیمه‌خشک بر بازار محصولات کشاورزی

دوره 34، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 127-148

10.22067/jead2.v34i2.82775

حسن علی بخشی؛ آرش دوراندیش؛ محمود صبوحی


اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران

دوره 34، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 223-238

10.22067/jead2.v34i2.86135

زهرا ملکوتی خواه؛ زکریا فرج زاده


اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران (رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا)

دوره 32، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 333-342

10.22067/jead2.v32i4.69897

سید مرتضی غفاری اسمعیلی؛ احمد اکبری؛ فاطمه کشیری کلایی


بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییراقلیم بر روی محصول گندم در ایران

دوره 28، شماره 3، آبان 1393، صفحه 292-300

10.22067/jead2.v0i0.35472

صادق خلیلیان؛ کتایون شمشادی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ مجید احمدیان


اثرات بالقوه‌ی تغییر اقلیم بر کشاورزی استان فارس

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 169-179

10.22067/jead2.v0i0.29418

سکینه مومنی؛ منصور زیبایی