نویسنده = رضا مقدسی
تعداد مقالات: 11
1. مطالعه ارتباط غیر خطی مصرف انرژی و تورم در بخش کشاورزی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 259-272

10.22067/jead.2021.68041.1036

نیوشا نراقی؛ رضا مقدسی؛ امیر محمدی نژاد


2. بررسی انتقال قیمت با استفاده از الگوی سنتی و نوین در بازار شیر ایران

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 313-323

10.22067/jead2.v32i4.70251

یوسف رستمی؛ سیدصفدر حسینی؛ رضا مقدسی


11. بررسی تاثیر شوک‌های بهره‌وری و شکاف تولید بر قیمت مواد غذایی ایران

دوره 24، شماره 4، زمستان 1389

10.22067/jead2.v1389i4.8200

رضا مقدسی؛ حبیبه شرافتمند؛ علی اکبر باغستانی