نویسنده = محمدرضا کهنسال
تعداد مقالات: 12
1. تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران

دوره 33، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 377-394

10.22067/jead2.v33i4.83167

مرضیه رونقی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی


3. سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد)

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 50-59

10.22067/jead2.v31i1.54548

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال


4. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 272-283

10.22067/jead2.v0i0.45019

بهاره معدنیان؛ آرش دوراندیش؛ محمد قربانی؛ محمدرضا کهنسال


6. کاربرد برنامه ریزی فازی با رهیافت بازه ای در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان اسفراین

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 83-91

10.22067/jead2.v1391i6.30182

آرش دوراندیش؛ مهسا بهرامی نسب؛ محمدرضا کهنسال


8. تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-7

10.22067/jead2.v0i0.24197

عفت قربانیان؛ منصور زیبایی؛ محمد قربانی؛ محمدرضا کهنسال


12. برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی(مطالعه موردی استان خراسان‎رضوی)

دوره 24، شماره 1، بهار 1389

10.22067/jead2.v1389i1.3498

سعید عابد؛ محمد قربانی؛ هومان لیاقتی؛ محمد حسین آق‎خانی؛ محمدرضا کهنسال