نویسنده = علیرضا نیکوئی
تعداد مقالات: 6
1. کاربرد الگوی بهینه‌سازی یکپارچه اقتصادی- هیدرولوژیکی حوضه آبریز در مدیریت منابع آب با هدف حفظ تالاب و امنیت غذائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22067/jead.2022.70539.1049

فاطمه مزرعه؛ حمید امیرنژاد؛ علیرضا نیکوئی


2. اندازه‌گیری ریسک آتی عملکرد محصولات زراعی با استفاده از روش CVaR در شبکه‌های کشاورزی زاینده‌رود

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 252-266

10.22067/jead2.v31i3.65125

رضا حیدری کمال آبادی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ علیرضا نیکویی


3. ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر پایداری و حفظ آبخوان: مطالعه آبخوان مهیار شمالی در حوضه زاینده رود

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 105-120

10.22067/jead2.v31i2.58090

ابوالقاسم باقری؛ علیرضا نیکویی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ محسن شوکت فدایی


4. تدوین الگوی منطقه ای کشت محصولات زراعی و باغی در استان اصفهان: رویکرد برنامه‌ریزی ساختاری چند هدفه

دوره 30، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 188-206

10.22067/jead2.v30i3.53749

مصطفی مردانی نجف‎آبادی؛ علیرضا نیکویی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی