نویسنده = مسعود حسین‌ زاده
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه تحلیلی عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در شهرهای ساری و مشهد

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 299-310

10.22067/jead2.v31i4.65025

افسانه نیکوکار؛ مسعود حسین‌ زاده؛ زهرا نعمت‌الهی


2. آثار رفاهی افزایش قیمت برنج داخلی در میان خانوارهای استان مازندران

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 228-239

10.22067/jead2.v31i3.62855

سید علی حسینی یکانی؛ زهرا نعمت الهی؛ مسعود حسین‌ زاده


3. اولویت‌بندی روستاهای هدف گردشگری در استان مازندران

دوره 30، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 218-226

10.22067/jead2.v30i3.56990

زهرا نعمت الهی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ مسعود حسین زاده


4. برآورد ضریب ریسک‌گریزی کشاورزان شهرستان اسفراین و عوامل مؤثر بر آن (رویکرد ناپارامتریک)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 284-293

10.22067/jead2.v0i0.46466

زهرا نعمت الهی؛ سید علی حسینی یکانی؛ مسعود حسین‌ زاده