نویسنده = محمود صبوحی
تعداد مقالات: 25
1. بررسی آثار تغییر اقلیم در مناطق نیمه‌خشک بر بازار محصولات کشاورزی

دوره 34، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 127-148

10.22067/jead2.v34i2.82775

حسن علی بخشی؛ آرش دوراندیش؛ محمود صبوحی


2. اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 199-212

10.22067/jead2.v32i3.68802

لیلا راوند؛ آرش دوراندیش؛ محمود صبوحی


3. تعیین تاب‌آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومه

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 269-285

10.22067/jead2.v32i3.73994

لیلا حسنی؛ محمود دانشور کاخکی؛ محمود صبوحی


4. شبیه‌سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با بحران آنفولانزای پرندگان: مورد استان خراسان رضوی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 321-331

10.22067/jead2.v31i4.67172

مصطفی جمشیدی فر؛ ماشاا.. سالار پور؛ محمود صبوحی؛ حسین مهرابی؛ محمود احمدپور برازجانی


6. ارائه سیستم حمایت تصمیم گیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشور

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 345-359

10.22067/jead2.v30i4.58208

فهیمه بهرامی مهنه؛ احمد علی کیخا؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور برازجانی


10. شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری (مطالعه موردی: شهرستان زابل)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 164-176

10.22067/jead2.v1391i7.34728

ابوذر پرهیزکاری؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ حسین بدیع برزین


16. تعیین الگوی کشت دشت کاشمر بر اساس حفظ و نگهداری کیفیت منابع آب زیرزمینی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 261-271

10.22067/jead2.v1391i4.19895

سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ محمود صبوحی؛ عباس جلالی


19. ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 218-227

10.22067/jead2.v1391i3.17778

فاطمه علیجانی؛ ماشاا.. سالار پور؛ محمود صبوحی


20. بررسی کارایی گلخانه‌های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه‌ای

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 117-125

10.22067/jead2.v1391i2.15812

مهدی بابایی؛ فاطمه رستگاری پور؛ محمود صبوحی


21. تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jead2.v0i0.12179

حمید محمدی؛ محمود صبوحی؛ احمد علی کیخا؛ زکریا فرج زاده


24. بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند)

دوره 24، شماره 3، زمستان 1389

10.22067/jead2.v1389i3.7734

مهری راعی؛ مسعود همایونی فر؛ محمود صبوحی؛ وحید خردمند