نویسنده = محمد قهرمان زاده
تعداد مقالات: 21
1. تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران: رویکرد منحنی J

دوره 34، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 179-200

10.22067/jead2.v34i2.85637

سمیرا اسمعیلی؛ محمد قهرمان زاده؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن مهر ارا؛ غلامرضا یاوری


3. بررسی شاخص‌های فقر روستایی و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-54

10.22067/jead2.v0i0.73388

اسماعیل پیش بهار؛ شبنم باقرپور؛ محمد قهرمان زاده


4. سرریز ریسک نرخ ارز بر قیمت گوشت مرغ و نهاده‌های اصلی آن در ایران

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 213-225

10.22067/jead2.v32i3.70821

فرنوش وجدی؛ محمد قهرمان زاده؛ جواد حسین زاد


5. تخصیص بهینه آب سد قلعه چای عجب‌شیر بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 247-258

10.22067/jead2.v32i3.73471

مریم جعفری ثانی؛ باب اله حیاتی؛ جواد نعمتیان؛ محمد قهرمان زاده


6. دامنه عبور نرخ تعرفه واردات به قیمت محصولات کشاورزی در مناطق شهری و روستایی ایران

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 311-320

10.22067/jead2.v31i3.61571

محمد قهرمان زاده؛ سمانه خلیلی ملکشاه؛ اسماعیل پیش بهار


10. سرریز نوسان قیمت در بازار دام و طیور ایران

دوره 30، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 173-187

10.22067/jead2.v30i3.52833

محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ زهرا رسولی بیرامی


11. برآورد ساختار تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور (کاربرد مدل های عمومی GARCH)

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-36

10.22067/jead2.v30i1.46427

زهرا رسولی بیرامی؛ محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ رسول محمدرضایی


12. آزمون قانون قیمت واحد تحت روابط غیرخطی برای بازار تخم مرغ استان های منتخب ایران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 374-388

10.22067/jead2.v29i4.48171

محمد قهرمان زاده؛ فاطمه فریادی شاهگلی؛ قادر دشتی


14. برآورد ارزش بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه: کاربرد روش آزمون انتخاب

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 267-276

10.22067/jead2.v1391i5.21029

مینا صالح نیا؛ باب اله حیاتی؛ محمد قهرمان زاده؛ مرتضی مولایی


16. اندازه گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 223-229

10.22067/jead2.v0i0.29542

قادر دشتی؛ محمد قهرمان زاده؛ باب اله حیاتی؛ جواد حسین زاد


17. الگوسازی نوسانات نامتقارن قیمت ها در بازار گوشت مرغ استان تهران

دوره 27، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 134-143

10.22067/jead2.v0i0.26412

محمد قهرمان زاده؛ طراوت عارف عشقی


20. برآورد ارزش اقتصادی آب شبکه آبیاری دشت قزوین: کاربرد رهیافت دوگان

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jead2.v1390i2.9715

مهدی احسانی؛ قادر دشتی؛ باب اله حیاتی؛ محمد قهرمان زاده


21. عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های ائل گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن

دوره 24، شماره 1، بهار 1389

10.22067/jead2.v1389i1.3494

باب اله حیاتی؛ مهدی احسانی؛ محمد قهرمان زاده؛ حسین راحلی؛ مجید تقی زاده