نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ مدیریت بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی با کاربرد برنامه ریزی پویا چکیده   PDF 1982
نیره میهن خواه ; امیر حسین چیذری ; صادق خلیلیان
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ قیمت‌گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی به روش رمزی چکیده   PDF 1470
علی فلاحتی ; کیومرث سهیلی ; میثم واحدی
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران چکیده   PDF 1375
مهدی چرمچیان لنگرودی
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ محاسبه نرخ بازده نهایی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بخش کشاورزی چکیده   PDF 1337
علی باقرزاده ; اکبر کمیجانی
جلد ۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ تحلیل ساختار هزینه و صرفه های ناشی از مقیاس صنعت پرورش مرغ گوشتی (مطالعه موردی استان کردستان) چکیده   PDF 1305
محمود حاجی رحیمی ; مهدی فهیم زاده ; مهدی نعمتی ; رضا مشکوه
جلد ۲۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Qتوبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر) چکیده   PDF 1264
حسین محمدی ; فرشاد شعبانیان ; آهون کاسب
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ اثرات بالقوه‌ی تغییر اقلیم بر کشاورزی استان فارس چکیده   PDF 1212
سکینه مومنی ; منصور زیبایی
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ بررسی نقش قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی بر تعادل منابع آب زیر زمینی چکیده   PDF 1191
حمید بلالی ; صادق خلیلیان ; مجید احمدیان
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ بررسی عملکرد مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران "مطالعه موردی تعاونی آب بران تجن" چکیده   PDF 1149
نیلوفر تاهباز صالحی ; مجید کوپاهی ; محمدرضا نظری
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ تعیین اندازه بهینه اقتصادی ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز: با استفاده از یک مدل مبتنی بر برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح چکیده   PDF 1116
منصور زیبایی ; غزالی غزالی
1 - 10 (10)