نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ چکیده چکیده   PDF
چکیده چکیده
جلد۲۸ شماره۲ سال ۱۳۹۳ چکیده انگلیسی چکیده   PDF
. .
جلد ۲۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ کاربرد الگوهای چندسطحی در تحلیل‌ داده- ستانده چکیده   PDF
فاطمه حیات‌غیبی , محمد قربانی
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ کاربرد برنامه ریزی فازی با رهیافت بازه ای در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان اسفراین چکیده   PDF
آرش دوراندیش , مهسا بهرامی نسب , محمدرضا کهنسال
جلد ۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ کاربرد برنامه ریزی فرا آرمانی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان نیشابور چکیده   PDF
حسن سخدری , محمود صبوحی
جلد۲۸ شماره۲ سال ۱۳۹۳ کاربرد برنامه ریزی چند هدفه آرمانی- فازی در بهینه سازی الگوی کشت با تأکید بر استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی چکیده   PDF
صمد عرفانی فر , منصور زیبایی , مهدی کسرایی
جلد ۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ کاربرد تحلیل تمایزی چندگروهی در تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه‌های مختلف تبلیغات بازاریابی (مطالعه موردی: شهر مشهد) چکیده   PDF
محمدرضا کهنسال , علی فیروززارع
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ کاربرد تحلیل پوششی داده‌های کراندار در بررسی کارایی واحدهای مرغداری (مطالعه موردی خراسان جنوبی) چکیده   PDF
حمید بلالی , جعفر اصفهانی
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره‌غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار چکیده   PDF
آزاده پورزنجانی , محمد قربانی
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ کاربرد روش کارایی متقاطع در تعیین امتیاز و رتبه‌ی استان‌های کشور در تولید پیاز چکیده   PDF
علی شهنوازی
جلد ۲۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ کاربرد مدل برنامه‎ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله‎ای جهت تدوین الگوی بهینه کشت (مطالعه‌ی موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد) چکیده   PDF
فاطمه برادران سیرجانی , محمدرضا کهنسال , محمود صبوحی
جلد۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ کاربرد مدل پروبیت چندگانه درتحلیل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش‌آموختگان علمی کاربردی کشاورزی چکیده   PDF
حسین محمدی , حسین روحانی
سال. ۳۰, شماره. ۴,(۲۰۱۷) کشش جانشینی، بازدهی به مقیاس و کارآمدی سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی چکیده   PDF
حمید عزیزمحمدلو
جلد ۲۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ کنترل ناپارامتریک غیرخطی شوک‌های بهره‌وری در برآورد تابع تولید کشاورزی استان‌های برگزیده ایران (مطالعه موردی: برآورد تابع تولید گندم آبی) چکیده   PDF
جواد خزاعی , محمود هوشمند
201 - 214 (214) << < 4 5 6 7 8 9