نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ شناسایی زمینه‌های بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) توسط آموزشگران در آموزش‌های علمی-کاربردی کشاورزی ومنابع طبیعی چکیده   PDF
علی اسدی , آصف کریمی , فاطمه کرمی
جلد ۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ شناسایی و رتبه بندی راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور استان همدان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) چکیده   PDF
سمیه لطیفی , احمد یعقوبی فرانی
سال. ۳۰, شماره. ۴,(۲۰۱۷) عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهر مشهد) چکیده   PDF
حسین محمدی , مرتضی محمدی , سمیه کارگر
جلد۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تغییر کاربری اراضی در استان مازندران (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) چکیده   PDF
محسن جمالی پور , احمد رضا شاهپوری , محمد قربانی
جلد ۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ عوامل مؤثر بر قیمت گندم در بورس کالای ایران چکیده   PDF
حسین محمدی , بهزاد فکاری سردهایی
جلد ۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ عوامل موثر بر انتخاب کانال فروش در بین تولیدکنندگان مرکبات مازندران چکیده   PDF
سید مجتبی مجاوریان , فاطمه رسولی , سید علی حسینی یکانی
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ عوامل موثر بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی در روستاهای کبودرآهنگ استان همدان چکیده   PDF
شاپور ظریفیان , عاطفه دماوندی , حشمت اله سعدی
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ قیمت‌گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی به روش رمزی چکیده   PDF
علی فلاحتی , کیومرث سهیلی , میثم واحدی
سال. ۳۰, شماره. ۴,(۲۰۱۷) مؤلفه ‏های مؤثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهد چکیده   PDF
علی رضا کوچکی , محمد قربانی , هومن منصوری , محسن رجب زاده
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ محاسبه نرخ بازده نهایی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بخش کشاورزی چکیده   PDF
علی باقرزاده , اکبر کمیجانی
جلد ۳۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۵ مدل سازی توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی چکیده   PDF
سید محمد فهیمی‌فرد , ماشاءاله سالارپور , محمود احمدپور , حمید محمدی , مجید ثنایی
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران چکیده   PDF
مهدی چرمچیان لنگرودی
جلد۲۸ شماره۲ سال ۱۳۹۳ مدلسازی رفتار اقتصادی پذیرش بیمه گندم آبی با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی تابستان۱۳۹۲ چکیده   PDF
حمید بلالی , مهسا معتقد
جلد ۲۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ مدل‌یابی معادله ساختاری رضایت شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان مازندران چکیده   PDF
مهدی علیخانی , مهدی چرمچیان لنگرودی
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ مدیریت بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی با کاربرد برنامه ریزی پویا چکیده   PDF
نیره میهن خواه , امیر حسین چیذری , صادق خلیلیان
جلد ۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ مدیریت منابع آب و امنیت غذائی حوضه زاینده رود: کاربرد روش تحلیل یکپارچه حوضه آبریز رودخانه چکیده   PDF
علیرضا نیکوئی , منصور زیبایی
جلد ۳۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۵ مشوق های سیاستی به منظور کاهش آبشویی نیترات در مزارع کشاورزی: منطقه مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی درودزن چکیده   PDF
آذر شیخ زین الدین , عبدالکریم اسماعیلی , منصور زیبایی
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ مطالعه ترجیحات افراد مختلف برای مصرف گیاهان دارویی در شهر تبریز چکیده   PDF
عذرا جوانبخت , سمیرا اسمعیلی
جلد۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ مطالعه کارآیی گاوداری‌های شیری صنعتی شهرستان‌های سقز و دیواندره: کاربرد رهیافت ابرکارآیی چکیده   PDF
سید جمیل محمدی , سید علی حسینی یکانی , حامد قادرزاده
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ مقایسه اثرات کاهش نرخ سود و افزایش عرضه تسهیلات بر رشد تولید بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی در ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مالی (FCGE) چکیده   PDF
عذرا جوان بخت , حبیب الله سلامی
جلد ۲۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ مقایسه تحلیلی وضعیت تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات آن چکیده   PDF
ماشاالله سالار پور , عصمت مجرد , محمود صبوحی
سال. ۳۰, شماره. ۴,(۲۰۱۷) نوسان قیمت نهاده ها و عرضه دام سبک (کاربرد الگوی فضای حالت) چکیده   PDF
الهام صادقی , رضا مقدسی
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ نیازسنجی آموزشی کلزاکاران بخش زبرخان شهرستان نیشابور با رویکرد تلفیق دانش بومی و رسمی چکیده   PDF
منصور شاه ولی , لیلا شاه مراد
جلد۲۸ شماره۲ سال ۱۳۹۳ واکاوی فقر غذایی زنان روستایی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد چکیده   PDF
زهرا توکلی تبار , مصطفی احمدوند , مریم شریف زاده
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ پیش بینی فصلی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل خودتوضیحی دوره ای (PAR) چکیده   PDF
محمد قهرمان زاده , خدیجه الفی
176 - 200 (214) << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>