نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، مورد مطالعه: بخش کشاورزی استان خراسان شمالی چکیده   PDF
مهدی خداپرست مشهدی , جلال بخت‌آزما , قاسم ایزانلو
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ بررسی برخی ابعاد اقتصادی و اکولوژیکی تعاونی‌های کشاورزی: مطالعه موردی استان مرکزی چکیده   PDF
حسن بیات , سید احمد خاتون آبادی
جلد ۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید برنج در استان‌‌‌های مختلف: کاربرد تابع تجزیه‌پذیر مرزی تصادفی چکیده   PDF
حبیب شهبازی , احمد سام دلیری
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط ‌زیست چکیده   PDF
حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی , محمد تیرگری
جلد ۲۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Qتوبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر) چکیده   PDF
حسین محمدی , فرشاد شعبانیان , آهون کاسب
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی (پرتقال، انگور، خرما) چکیده   PDF
محسن جمالی پور , محمد مهدی فارسی , محمد قربانی
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران چکیده   PDF
محمدرضا لطفعلی پور , یداله آذرین فر , رویا محمد زاده
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ بررسی تبعات افزایش مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی چکیده   PDF
محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارانی
جلد۲۸ شماره۲ سال ۱۳۹۳ بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ای چکیده   PDF
محمد قر بانی , علیرضا کوچکی , محسن رجب زاده , هومن منصوری
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ بررسی حاشیه و کارآیی بازار برنج در استان مازندران چکیده   PDF
حمید امیر نژاد , حامد رفیعی
جلد۲۷ شماره۴ سال۱۳۹۲ بررسی ریسک سیستماتیک عملکرد و عوامل موثر بر شدت آن در محصول سیب در ایران: کاربرد الگوهای اتورگرسیو فضایی چکیده   PDF
حبیب الله سلامی , مهدی نعمتی
جلد۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ بررسی ساختار بازار و قدرت بازاری صنایع غذایی و آشامیدنی براساس رویکرد برسناهان و لئو چکیده   PDF
محمد نبی شهیکی تاش , اسمعیل قلی پور بلسی , اعظم محمدزاده
جلد ۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ بررسی ساختار تولید محصول پسته درشهرستان دامغان چکیده   PDF
معصومه رشیدقلم , قادر دشتی , زهرا رسولی , فرید امینیان
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ بررسی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران (مطالعه موردی: حوزه رود ارس) کاربرد روش AHP چکیده   PDF
روح اله ماقبل , کریم نادری مهدیی , فرهاد پاک نیا , مجید نصیری
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ بررسی سیاست های حمایتی و مزیت نسبی تولید و صادرات پیاز :(مطالعه موردی: استان اصفهان) چکیده   PDF
اعظم رضایی , امیرحسین چیذری , نجمه نخعی
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ بررسی عملکرد طرح های مرتعداری استان خراسان رضوی با رویکرد دلفی فازی و مدلهای تصمیم گیری چند معیاره چکیده   PDF
حسین توکلی , محمد فیاض , مریم حسن نژاد
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ بررسی عملکرد مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران "مطالعه موردی تعاونی آب بران تجن" چکیده   PDF
نیلوفر تاهباز صالحی , مجید کوپاهی , محمدرضا نظری
جلد ۲۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر پذیرش تکنولوژی‌های نوین خاک‌ورزی حفاظتی در منطقه داراب (کاربرد مدل لاجیت چند گزینه‌ای) چکیده   PDF
صمد عرفانی فر , منصور زیبایی , مهدی کسرایی
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد چکیده   PDF
علیرضا کوچکی , هومن منصوری , محمد قربانی , محسن رجب‌زاده
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران (مطالعه موردی:تعاونی های گاوداران مشهد) چکیده   PDF
علیرضا کرباسی , حنانه آقاصفری , سیده مژگان حسینی
جلد ۲۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ بررسی عوامل مؤثر بر سهم بازار، مطالعه موردی صنایع بزرگ مواد غذایی و آشامیدنی ایران چکیده   PDF
علی دهقانی
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش گزینه های بیمه تکمیلی پسته در رفسنجان چکیده   PDF
عباس میرزایی , منصور زیبایی
جلد ۲۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ بررسی عوامل منتخب مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهان (مطالعه موردی انتشار CO۲) چکیده   PDF
حسین محمدی , سمانه حیدرزاده
جلد ۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان (مطالعه موردی شهرستان بهار) چکیده   PDF
کریم نادری مهدیی , موسی اعظمی , هادی فتحی
جلد۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ بررسی عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بین زنان برنجکار شهرستان ساری با استفاده از نرم افزار لیزرل چکیده   PDF
مهدی چرمچیان لنگرودی
76 - 100 (214) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>