نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ برآورد تاثیر متقابل حمایت مرزی و داخلی در بخش کشاورزی ایران چکیده   PDF
امید گیلانپور , مینا حجازی
جلد۲۸ شماره۲ سال ۱۳۹۳ برآورد توابع عرضه پویای محصولات عمده کشاورزی و تحلیل اثرات سیاست قیمت‌گذاری آب آبیاری: مطالعه موردی دشت مشهد-چناران چکیده   PDF
محمود صبوحی , علیه آزادگان
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ برآورد ساختار تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور (کاربرد مدل های عمومی GARCH) چکیده   PDF
زهرا رسولی بیرامی , محمد قهرمان زاده , قادر دشتی , رسول محمدرضایی
جلد۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ برآورد شاخص رضایت مشتری فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی، مطالعه موردی: بازارهای ارزاق عمومی شهرداری مشهد چکیده   PDF
زهرا گلریز ضیائی , رضا مقدسی , سعید یزدانی
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ برآورد ضریب ریسک‌گریزی کشاورزان شهرستان اسفراین و عوامل مؤثر بر آن (رویکرد ناپارامتریک) چکیده   PDF
زهرا نعمت الهی , سید علی حسینی یکانی , مسعود حسین‌زاده
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی ایران ۱۳۸۶-۱۳۳۸ چکیده   PDF
سید صفدر حسینی , حبیب شهبازی
جلد ۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد برای مصرف پسته سالم در شهر کرمان چکیده   PDF
سمیه امیرتیموری , سپیده امیرتیموری
جلد ۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی) چکیده   PDF
آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار , مسعود حسین زاده , عبداله لوشابی
جلد ۲۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ بررسی آثار رفاهی هدفمند کردن یارانه انرژی بر بهره‌برداران شیلات استان فارس چکیده   PDF
سید نعمت اله موسوی
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای) چکیده   PDF
مسعود حسین زاده , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شیراز) چکیده   PDF
ندا اسد فلسفی زاده , محمود صبوحی صابونی
جلد ۲۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ بررسی اثر آزاد سازی قیمت حامل های انرژی بر خوداتکائی ذرت در ایران چکیده   PDF
محمدرضا پاکروان , امید گیلانپور , شیرین ظریف
جلد۲۹ شماره ۱ سال ۱۳۹۴ بررسی اثر انتقال قیمت‏های جهانی به بازارهای داخلی برای محصولات خاص بخش کشاورزی ایران چکیده   PDF
مهدی شعبان زاده , ابوالفضل محمودی , رضا اسفنجاری کناری
جلد۲۹ شماره ۱ سال ۱۳۹۴ بررسی اثر تغییر ساختار بازار پسته ایران بر رفاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چارچوب مدل تعادل فضایی چکیده   PDF
فاطمه کشیری کلایی , سید علی حسینی یکانی , سید مجتبی مجاوریان
جلد ۲۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ بررسی اثر تغییرات پایه پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی: رویکرد الگوی خودرگرسیو ‌برداری بیزین (BVAR) چکیده   PDF
اسماعیل پیش بهار , قادر دشتی , رویا فردوسی
جلد۲۸ شماره۲ سال ۱۳۹۳ بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چکیده   PDF
آرش دوراندیش , الهام شریعت , ندا ارزنده
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ بررسی اثر سیاست‌های پولی بر قیمت غذا در ایران چکیده   PDF
مهدی اعظم‌زاده شورکی , صادق خلیلیان
جلد ۲۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییراقلیم بر روی محصول گندم در ایران چکیده   PDF
صادق خلیلیان , کتایون شمشادی , سید ابوالقاسم مرتضوی , مجید احمدیان
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعۀ روستاهای همجوار چکیده   PDF
شبنم سرورامینی , علی اسدی , خلیل کلانتری
سال. ۳۰, شماره. ۴,(۲۰۱۷) بررسی اثرات متغیرهای آب و هوایی بر تخصیص زمین بین گروه های محصولات سالانه زراعی کشور چکیده   PDF
قادر دشتی , خدیجه الفی , محمد قهرمان زاده
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ بررسی احتمال و عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیارمعامله (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس) چکیده   PDF
فاطمه سخی , حسین محمدی , محمود صبوحی
جلد۲۷ شماره۴ سال۱۳۹۲ بررسی ارتباط تقاضای روبروی واحدهای تولیدی با تقاضای مصرف کنندگان گوشت در ایران چکیده   PDF
فاطمه فتحی , محمد بخشوده
جلد۲۷ شماره۴ سال۱۳۹۲ بررسی ارتباط میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و خدمات (بازرگانی، حمل و نقل و ارتباطات) در ایران چکیده   PDF
یعقوب زراعت کیش
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ بررسی الگوی تجارت محصولات عمده کشاورزی در کشور ایران با استفاده از رویکرد تجارت مجازی نهاده ها (با تأکید بر زمین زراعی و نیروی کار) چکیده   PDF
عادله اسمعیلی دستجردی پور , حسین مهرابی بشرآبادی
جلد ۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ بررسی امکان جمع پذیری میوه و خشکبار،‌ انواع سبزی‌‌، حبوبات و فرآوردههای سبزی: کاربرد تئوری مرکب سازی تعمیم یافته چکیده   PDF
مهدی شعبانزاده , ابوالفضل محمودی
51 - 75 (214) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>