پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تأثیر رژیم غذایی و ‌زمان پرورش بر پارامترهای بیولوژیکی و ‌اقتصادی ‌کرم‌ابریشم بیژن‌نیا بیژن‌نیا , صیداوی صیداوی , غنی‌پور غنی‌پور چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی شكری شكری , قربانی قربانی , كوچكی كوچكی , دانش دانش چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران کرباسی کرباسی , اثنی عشری اثنی عشری , عاقل عاقل چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی مزیت نسبی تولیدی و صادراتی پسته ایران حسینی حسینی , رفیعی رفیعی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاه توانا توانا , همایونی فر همایونی فر چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تأثیر تعاونی‌ آب بران بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی شاهرودی شاهرودی , چیذری چیذری , پزشکی راد پزشکی راد چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP رنجبر رنجبر , عباسپور فرد عباسپور فرد , عجب شیرچی عجب شیرچی , روحانی روحانی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تحلیل عاملی مولفه‌های فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی(ICT) مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران علم بیگی علم بیگی , ملک محمدی ملک محمدی , مقیمی مقیمی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 اندازه‌ی دولت و رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر رشد بخش کشاورزی: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای زیبایی زیبایی , مظاهری مظاهری چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تعیین مزیت‌های رقابتی بخش کشاورزی در استان خراسان شمالی مظهری مظهری , رحمانی رحمانی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 نگرش‌ها و رفتارهای گلخانه داران استان فارس نسبت به کاربرد سموم شیمیایی در گلخانه ها قاسمی قاسمی , كرمی كرمی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی قربانی قربانی , جعفری جعفری چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 مدلسازی و پیش‌بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران: کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی , کوچک زاده کوچک زاده چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی : مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهد تبرایی تبرایی , حسن نژاد حسن نژاد چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان کرباسی Karbasi کرباسی , رستگاری پور رستگاری پور چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران شهبازی گیگاسری شهبازی گیگاسری , کاوسی کلاشمی کاوسی کلاشمی , پیکانی ماچیانی پیکانی ماچیانی , عباسی‌فر عباسی‌فر چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی اثرسیاست‌های حمایتی دولت بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در ایران حسینی حسینی , ایروانی ایروانی , نیکوکار نیکوکار چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه‌های پرورش ماهی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری اسدی اسدی , كلانتری كلانتری , انصاری اردلی انصاری اردلی , رحیمیان رحیمیان , محمدی محمدی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 کاربرد سیستم تقاضای مستقیم جمع‌پذیر ضمنی (AIDADS)در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی از مواد خوراکی منتخب سلامی سلامی , شهبازی شهبازی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی موفقیت کارآفرینان روستایی استان اصفهان با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند پاره و تحلیل عاملی خاتون آبادی خاتون آبادی , انداده انداده چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی تاثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر کارایی مراتع(مطالعه موردی استان خراسان رضوی) مظهری مظهری , خاکسارآستانه خاکسارآستانه چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 مقایسه معادله‌ی ساختاری امکان‌پذیری کاربرد فناوری‌های میزان متغیرآبیاری در استان‌های فارس و خوزستان صالحی صالحی , رضایی‌مقدم رضایی‌مقدم چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران حسینی حسینی , خالدی خالدی , قربانی قربانی , حسن پور حسن پور چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 پیش بینی قیمت محصولات منتخب کشاورزی ایران با روش تلفیقیِ شبکه عصبی- خودرگرسیونی با ورودی‌های برونزا (NNARX) فهیمی فرد فهیمی فرد , کیخا کیخا , سالار پور سالار پور چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی عوامل فردی و حرفه ای تأثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشکلات مدیریت آب کشاورزی گودرزی گودرزی , شعبانعلی فمی شعبانعلی فمی , موحد محمدی موحد محمدی , جلالزاده جلالزاده چکیده
1 الی 25(از مجموع 402 مورد) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>