نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره‌غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار  PDF    دانلود : 3301
  آزاده پورزنجانی ; محمد قربانی
  بازدید: 1053
  بررسی برخی ابعاد اقتصادی و اکولوژیکی تعاونی‌های کشاورزی: مطالعه موردی استان مرکزی  PDF    دانلود : 3540
  حسن بیات ; سید احمد خاتون آبادی
  بازدید: 694
  برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در تالاب قوری‌گل  PDF    دانلود : 2993
  باب اله حیاتی ; طاهره خادم بلدی پور
  بازدید: 711
  اثرات سرریز نوسان قیمت در بازار گوشت گوساله استان تهران  PDF    دانلود : 3909
  محمد قهرمان زاده ; آزاده فلسفیان
  بازدید: 687
  تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر تولید بخش کشاورزی با استفاده از روش داده – ستانده  PDF    دانلود : 3598
  زهره احمدی ; حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی
  بازدید: 798
  بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، مورد مطالعه: بخش کشاورزی استان خراسان شمالی  PDF    دانلود : 2852
  مهدی خداپرست مشهدی ; جلال بخت‌آزما ; قاسم ایزانلو
  بازدید: 622
  ترویج الگوی بنیادی مهیّاسازی برای مقابله و کنترل عملی سرمازدگی (بخش همایجان سپیدان فارس)  PDF    دانلود : 2636
  زهرا فزونی اردکانی ; منصور شاه ولی
  بازدید: 680
  برآورد اریب تجمیع در سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایران  PDF    دانلود : 4919
  حبیب اله سلامی ; علی محمد جعفری ; زینب شکوهی
  بازدید: 674
  ABSTRACT  PDF    دانلود : 2981
  ABSTRACT ABSTRACT
  بازدید: 534