دریافت نسخه XML این شماره

بررسی تاثیر آزادسازی تجاری کشاورزی بر سهم صادرات و واردات بخشهای کشاورزی و خدمات ایران

سمانه قلی پور; رؤیا محمدزاده; محمد بخشوده; یداله آذرین فر; محسن رفعتی
تعداد مشاهده : 1203 PDF

تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی

حمید محمدی; محمود صبوحی صابونی; احمد علی كیخا; زكریا فرجزاده
تعداد مشاهده : 931 PDF

تدوین راهبردهای مجتمع های دامداری شیری با استفاده از AHP گروهی- فازی

حمیدرضا میرزایی; مرتضی رجوعی; امیرحسین اخروی
تعداد مشاهده : 1221 PDF

تاثیر شوک‌های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی

زهرا عبداللهی; محمود هوشمند; محمد دانش نیا; زهره اسکندری پور
تعداد مشاهده : 882 PDF
تعداد مشاهده : 1305 PDF

بررسی اثر سیاست های حمایتی بر تغییرات بهره وری بخش کشاورزی در ایران

سیدصفدر حسینی; محمدرضا پاکروان; امید گیلانپور; میلاد اتقائی
تعداد مشاهده : 1775 PDF
تعداد مشاهده : 1064 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 702 PDF