نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

بررسی تاثیر آزادسازی تجاری کشاورزی بر سهم صادرات و واردات بخشهای کشاورزی و خدمات ایران  PDF    دانلود : 2776
سمانه قلی پور ; رؤیا محمدزاده ; محمد بخشوده ; یداله آذرین فر ; محسن رفعتی
بازدید: 1040
تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی  PDF    دانلود : 2883
حمید محمدی ; محمود صبوحی صابونی ; احمد علی كیخا ; زكریا فرجزاده
بازدید: 866
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت کلزا (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)  PDF    دانلود : 3613
محمد مظهری ; خدیجه پارساپور
بازدید: 879
کاربرد برنامه ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت مصرف منابع آب: مطالعه موردی دشت فیروزآباد  PDF    دانلود : 3114
فرناز پورزند ; منصور زیبایی
بازدید: 1321
تدوین راهبردهای مجتمع های دامداری شیری با استفاده از AHP گروهی- فازی  PDF    دانلود : 3017
حمیدرضا میرزایی ; مرتضی رجوعی ; امیرحسین اخروی
بازدید: 1064
بررسی شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده و تحلیل حساسیت این شاخص نسبت به نرخ ارز ( مطالعه موردی گوشت گاو)  PDF    دانلود : 3219
سمانه ایروانی ; سید صفدر حسینی
بازدید: 711
تاثیر شوک‌های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی  PDF    دانلود : 2558
زهرا عبداللهی ; محمود هوشمند ; محمد دانش نیا ; زهره اسکندری پور
بازدید: 757
عوامل مؤثر بر پایداری عملیات کشاورزی در شهرستان جیرفت(مطالعه موردی محصولات: پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)  PDF    دانلود : 4593
محسن عادلی ساردوئی ; باب اله حیاتی ; شاپور ظریفیان ; سیدداود حسینی نسب
بازدید: 1125
تحلیل تعیین کننده های تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه ها و سبزیجات عاری از آفت کش در شهر مرند  PDF    دانلود : 2836
باب اله حیاتی ; اسماعیل پیش بهار ; مریم حق جو
بازدید: 880
بررسی رابطه بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی بر اساس داده های ترکیبی  PDF    دانلود : 2901
رضا مقدسی ; زهرا گلریز ضیائی
بازدید: 769
شناسایی عوامل موثر بر تقاضا و چگونگی افزایش مصرف آبزیان در استان کرمان  PDF    دانلود : 2776
لادن شفیعی
بازدید: 1059
برآورد کارایی تکنیکی واحدهای نیمه‌مکانیزه پرورش مرغ گوشتی شهرستان گرگان: رهیافت مرزتصادفی  PDF    دانلود : 2758
علی دریجانی
بازدید: 869
بررسی اثر سیاست های حمایتی بر تغییرات بهره وری بخش کشاورزی در ایران  PDF    دانلود : 3219
سیدصفدر حسینی ; محمدرضا پاکروان ; امید گیلانپور ; میلاد اتقائی
بازدید: 1274
بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران  PDF    دانلود : 2656
محمود دانشور کاخکی ; رضا حیدری کمال آبادی
بازدید: 983
ABSTRACT  PDF    دانلود : 3072
ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 669