نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

بررسی تأثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران  PDF    دانلود : 3515
مهدی پیری ; ابراهیم جاودان ; سجاد فرجی دیزجی
بازدید: 1749
کاربرد مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت به منظور تحلیل اثرات سیاست‌های جایگزین قیمت‌گذاری آب در دشت مشهد  PDF    دانلود : 4739
علی بخشی ; رضا مقدسی ; محمود دانشور کاخکی
بازدید: 1146
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل چغندرکاران به پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)  PDF    دانلود : 3793
محسن تبرایی ; خدیجه پارساپور ; سعید عابد
بازدید: 691
بررسی اقتصادی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه در شهرستان اسفراین  PDF    دانلود : 2503
مسعود حسین زاده ; محمد قربانی
بازدید: 709
تأثیر بیمه محصولات زراعی بر الگوی کشت بهینه و درآمد کشاورزان منطقه ارزوئیه شهرستان بافت  PDF    دانلود : 2950
محمدرضا زارع مهرجردی ; میترا ابراهیمی
بازدید: 765
برآورد ارزش حفاظتی گل سوسن چلچراغ با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک-بعدی  PDF    دانلود : 6123
مرتضی مولائی ; محمد کاوسی کلاشمی
بازدید: 810
سنجش ارکان چهارگانه گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک SWOT مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری  PDF    دانلود : 6691
سید احمد خاتون آبادی ; مهدی راست قلم
بازدید: 1029
مطالعه قراردادهای همکاری خانوارهای روستایی در تولید محصولات زراعی دشت فیروزآباد  PDF    دانلود : 2764
فاطمه نصرنیا ; محمد بخشوده
بازدید: 559
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ایران  PDF    دانلود : 9402
سید ابوالقاسم مرتضوی ; امید زمانی ; مهدی نوری ; هیمن نادر
بازدید: 1600
رهیافت الگوسازی تلفیقی برای پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی  PDF    دانلود : 3150
رضا مقدسی ; میترا ژاله رجبی
بازدید: 804
پیش بینی ارزش واردات محصولات کشاورزی ایران: مقایسه کاربرد روش های شبکه عصبی مصنوعی و مدل های اقتصاد سنجی  PDF    دانلود : 2930
سید صفدر حسینی ; محمدرضا پاکروان ; امید گیلانپور
بازدید: 1085
بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در بازار آتی گوجه‎فرنگی  PDF    دانلود : 2708
ابوالفضل قدیری مقدم ; امین نعمتی
بازدید: 661
بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)  PDF    دانلود : 3675
آرش دوراندیش ; محمود دانشور كاخكی ; علی رهنما
بازدید: 954
ABSTRACT  PDF    دانلود : 2764
ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 494