دریافت نسخه XML این شماره
تعداد مشاهده : 1014 PDF
تعداد مشاهده : 822 PDF

بررسی تقاضای گروه های اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران

رضاپور رضاپور; دانشور كاخكی دانشور كاخكی; محمدی محمدی
تعداد مشاهده : 867 PDF

بررسی پیامدهای واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت سیستان به تشکل‌های خصوصی

تبرایی تبرایی; سلطانی سلطانی; خاکسار آستانه خاکسار آستانه; زمان زاده زمان زاده
تعداد مشاهده : 964 PDF

سنجش شکست اراضی شالیکاری در چارچوب رهیافت تابع هزینه (مطالعه موردی: استان گیلان)

اتقایی کردکلایی اتقایی کردکلایی; کاوسی کلاشمی کاوسی کلاشمی; اسماعیلی اسماعیلی
تعداد مشاهده : 948 PDF
تعداد مشاهده : 969 PDF
تعداد مشاهده : 3300 PDF

بررسی مزیت نسبی ایران در تولید زعفران

آقایی آقایی; رضاقلی زاده رضاقلی زاده
تعداد مشاهده : 1433 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 622 PDF