دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 18

بررسی تقاضای گروه های اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران

رضاپور رضاپور, دانشور كاخكی دانشور كاخكی, محمدی محمدی
بازدید: 13

بررسی پیامدهای واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت سیستان به تشکل‌های خصوصی

تبرایی تبرایی, سلطانی سلطانی, خاکسار آستانه خاکسار آستانه, زمان زاده زمان زاده
بازدید: 19

سنجش شکست اراضی شالیکاری در چارچوب رهیافت تابع هزینه (مطالعه موردی: استان گیلان)

اتقایی کردکلایی اتقایی کردکلایی, کاوسی کلاشمی کاوسی کلاشمی, اسماعیلی اسماعیلی
بازدید: 11

بررسی مزیت نسبی ایران در تولید زعفران

آقایی آقایی, رضاقلی زاده رضاقلی زاده
بازدید: 49

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 14