نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

بررسی عوامل آموزشی ـ ترویجی موثر بر بکارگیری گیاهان تراریخته از نظر متخصصان بیوتکنولوژی مراکز تحقیقات استان تهران  PDF    دانلود : 6170
پزشکی راد پزشکی راد ; نعیمی نعیمی
بازدید: 894
کاهش رفاه ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی در دشت فیروزآباد  PDF    دانلود : 2909
فتحی فتحی ; زیبایی زیبایی
بازدید: 875
بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم‏کار برای کنترل علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی)  PDF    دانلود : 2724
قربانی قربانی ; نعمتی نعمتی ; قربانی قربانی
بازدید: 704
مزیت نسبی و سیاست‌های حمایتی بر تولید کشمش استان قزوین  PDF    دانلود : 3639
جولایی جولایی ; كاظم نژاد كاظم نژاد
بازدید: 763
بررسی اقتصادی روابط بین زیر بخش های زراعت و دام در استان فارس  PDF    دانلود : 2598
کرباسی کرباسی ; کاتب کاتب
بازدید: 688
بررسی تقاضای گروه های اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران  PDF    دانلود : 2360
رضاپور رضاپور ; دانشور كاخكی دانشور كاخكی ; محمدی محمدی
بازدید: 771
بررسی ارتباط میان انرژی نهاده‌ها‌ی مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه تحت شرایط کشت زیر پلاستیک در شهرستان فیروزآباد فارس  PDF    دانلود : 3446
رمضانی امیری رمضانی امیری ; زیبایی زیبایی
بازدید: 854
بررسی پیامدهای واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت سیستان به تشکل‌های خصوصی  PDF    دانلود : 2674
تبرایی تبرایی ; سلطانی سلطانی ; خاکسار آستانه خاکسار آستانه ; زمان زاده زمان زاده
بازدید: 840
اولویت‎بندی تنگناهای پیش‎روی تعاونی‎های تولید کشاورزی شهرستان مشهد با تأکید بر نظام بازاریابی (کاربرد معیار آنتروپی)  PDF    دانلود : 2630
قدیری مقدم قدیری مقدم ; نعمتی نعمتی
بازدید: 708
سنجش شکست اراضی شالیکاری در چارچوب رهیافت تابع هزینه (مطالعه موردی: استان گیلان)  PDF    دانلود : 4604
اتقایی کردکلایی اتقایی کردکلایی ; کاوسی کلاشمی کاوسی کلاشمی ; اسماعیلی اسماعیلی
بازدید: 729
سنجش وجود تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای سبد کالایی برنج:  PDF    دانلود : 3155
سلامی سلامی ; کاوسی کلاشمی کاوسی کلاشمی
بازدید: 806
مقایسه الگو‏های میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و رگرسیون انباشته فازی به منظور پیش‏بینی قیمت (مطالعه موردی: قیمت گوشت گوسفند)  PDF    دانلود : 7061
زارع مهرجردی زارع مهرجردی ; نگارچی نگارچی
بازدید: 1145
بررسی اهمیت راهبردی منابع آب در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی  PDF    دانلود : 3490
یوسفی یوسفی ; خلیلیان خلیلیان ; بلالی بلالی
بازدید: 2212
بررسی مزیت نسبی ایران در تولید زعفران  PDF    دانلود : 2509
آقایی آقایی ; رضاقلی زاده رضاقلی زاده
بازدید: 915
ABSTRACT  PDF    دانلود : 2767
ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 590