دریافت نسخه XML این شماره

بررسی دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان

شعبانعلی فمی شعبانعلی فمی; قاسمی قاسمی; سرور امینی سرور امینی; سعادت‌زاده سعادت‌زاده
تعداد مشاهده : 972 PDF

تعیین برداشت بهینه آب از رواناب محیطی حوضه آبریز رودخانه کر، سد درودزن

فلسفی زاده فلسفی زاده; صبوحی صابونی صبوحی صابونی
تعداد مشاهده : 1226 PDF
تعداد مشاهده : 873 PDF

تعیین مزیت نسبی غلات در استان کرمان

شفیعی شفیعی; یزدانی یزدانی
تعداد مشاهده : 792 PDF

بررسی کارآیی بازار گوشت مرغ در ایران(مطالعه موردی: شهرستان کرج)

خالدی خالدی; شوکت فدائی شوکت فدائی; نکوفر نکوفر
تعداد مشاهده : 903 PDF
تعداد مشاهده : 784 PDF

بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران

پاکروان پاکروان; مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی; گیلانپور گیلانپور
تعداد مشاهده : 3764 PDF
تعداد مشاهده : 783 PDF

بررسی تاثیر شوک‌های بهره‌وری و شکاف تولید بر قیمت مواد غذایی ایران

مقدسی مقدسی; شرافتمند شرافتمند; باغستانی باغستانی
تعداد مشاهده : 905 PDF