نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بررسی سیاست های حمایتی و مزیت نسبی تولید و صادرات پیاز :(مطالعه موردی: استان اصفهان)  PDF    دانلود : 2763
  اعظم رضایی ; امیرحسین چیذری ; نجمه نخعی
  بازدید: 1007
  انتخاب سیاست زیست‌محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایران  PDF    دانلود : 2627
  سید صفدر حسینی ; محمد قربانی ; محمد ترشیزی ; نصرت اله ضرغام
  بازدید: 951
  شناسایی زمینه‌های بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) توسط آموزشگران در آموزش‌های علمی-کاربردی کشاورزی ومنابع طبیعی  PDF    دانلود : 4023
  علی اسدی ; آصف کریمی ; فاطمه کرمی
  بازدید: 956
  برآورد ارزش غیربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان  PDF    دانلود : 6680
  صدیقه پرون ; عبدالکریم اسماعیلی
  بازدید: 844
  تحلیل مولفه‌های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس  PDF    دانلود : 3160
  خلیل كلانتری ; علی اسدی ; حسین شعبانعلی فمی ; ابوالقاسم عربیون
  بازدید: 944
  بررسی نقش قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی بر تعادل منابع آب زیر زمینی  PDF    دانلود : 2619
  حمید بلالی ; صادق خلیلیان ; مجید احمدیان
  بازدید: 1191
  بررسی اثر سیاست‌های پولی بر قیمت غذا در ایران  PDF    دانلود : 2741
  مهدی اعظم‌زاده شورکی ; صادق خلیلیان
  بازدید: 950
  بررسی حاشیه و کارآیی بازار برنج در استان مازندران  PDF    دانلود : 2500
  حمید امیر نژاد ; حامد رفیعی
  بازدید: 874
  تعیین اندازه بهینه اقتصادی ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز: با استفاده از یک مدل مبتنی بر برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح  PDF    دانلود : 2581
  منصور زیبایی ; غزالی غزالی
  بازدید: 1116
  بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعۀ روستاهای همجوار  PDF    دانلود : 2358
  شبنم سرورامینی ; علی اسدی ; خلیل کلانتری
  بازدید: 927
  برآورد تاثیر متقابل حمایت مرزی و داخلی در بخش کشاورزی ایران  PDF    دانلود : 2288
  امید گیلانپور ; مینا حجازی
  بازدید: 828
  بررسی الگوی تجارت محصولات عمده کشاورزی در کشور ایران با استفاده از رویکرد تجارت مجازی نهاده ها (با تأکید بر زمین زراعی و نیروی کار)  PDF    دانلود : 2531
  عادله اسمعیلی دستجردی پور ; حسین مهرابی بشرآبادی
  بازدید: 915
  تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت  PDF    دانلود : 2358
  مسعود همایونی فر ; فاطمه رستگاری پور
  بازدید: 873
  بررسی عملکرد مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران "مطالعه موردی تعاونی آب بران تجن"  PDF    دانلود : 2571
  نیلوفر تاهباز صالحی ; مجید کوپاهی ; محمدرضا نظری
  بازدید: 1149