دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

انتخاب سیاست زیست‌محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایران

سید صفدر حسینی; محمد قربانی; محمد ترشیزی; نصرت اله ضرغام
تعداد مشاهده : 1115 PDF
تعداد مشاهده : 970 PDF

تحلیل مولفه‌های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس

خلیل كلانتری; علی اسدی; حسین شعبانعلی فمی; ابوالقاسم عربیون
تعداد مشاهده : 1143 PDF
تعداد مشاهده : 1836 PDF

بررسی اثر سیاست‌های پولی بر قیمت غذا در ایران

مهدی اعظم‌زاده شورکی; صادق خلیلیان
تعداد مشاهده : 1090 PDF
تعداد مشاهده : 1113 PDF

بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعۀ روستاهای همجوار

شبنم سرورامینی; علی اسدی; خلیل کلانتری
تعداد مشاهده : 1090 PDF
تعداد مشاهده : 992 PDF
تعداد مشاهده : 1534 PDF