دریافت نسخه XML این شماره

بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران

حسینی حسینی; خالدی خالدی; قربانی قربانی; حسن پور حسن پور
تعداد مشاهده : 1089 PDF

بررسی عوامل فردی و حرفه ای تأثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشکلات مدیریت آب کشاورزی

گودرزی گودرزی; شعبانعلی فمی شعبانعلی فمی; موحد محمدی موحد محمدی; جلالزاده جلالزاده
تعداد مشاهده : 1134 PDF

آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن

لطفعلی پور لطفعلی پور; آذرین فر آذرین فر; دادرس مقدم دادرس مقدم
تعداد مشاهده : 1295 PDF
تعداد مشاهده : 1632 PDF

تعیین اندازه بهینه مزارع برنج استان گیلان

حسین زاد حسین زاد; عارف عشقی عارف عشقی; دشتی دشتی
تعداد مشاهده : 1287 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 791 PDF