دریافت نسخه XML این شماره
تعداد مشاهده : 1283 PDF

مدلسازی و پیش‌بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران: کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی

مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی; کوچک زاده کوچک زاده
تعداد مشاهده : 1431 PDF

تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان

کرباسی Karbasi کرباسی; رستگاری پور رستگاری پور
تعداد مشاهده : 1295 PDF

بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران

شهبازی گیگاسری شهبازی گیگاسری; کاوسی کلاشمی کاوسی کلاشمی; پیکانی ماچیانی پیکانی ماچیانی; عباسی‌فر عباسی‌فر
تعداد مشاهده : 1243 PDF
تعداد مشاهده : 1107 PDF

تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه‌های پرورش ماهی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری

اسدی اسدی; كلانتری كلانتری; انصاری اردلی انصاری اردلی; رحیمیان رحیمیان; محمدی محمدی
تعداد مشاهده : 1252 PDF