دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج

لیلا راوند; آرش دوراندیش; محمود صبوحی صابونی
تعداد مشاهده : 1 صفحه 199-212 PDF
تعداد مشاهده : صفحه 213-225 PDF
تعداد مشاهده : 4 صفحه 227-236 PDF
تعداد مشاهده : 0 صفحه 237-246 PDF

تخصیص بهینه آب سد قلعه چای عجب‌شیر بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت

مریم جعفری ثانی; باب اله حیاتی; جواد نعمتیان; محمد قهرمان زاده
تعداد مشاهده : 1 صفحه 247-258 PDF
تعداد مشاهده : 1 صفحه 259-268 PDF

تعیین تاب‌آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومه

لیلا حسنی; محمود دانشور کاخکی; محمود صبوحی صابونی
تعداد مشاهده : 5 صفحه 269-285 PDF