دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت یک کالا در رینگ کشاورزی بورس کالای ایران

صدیقه آهنگری; سید مجتبی مجاوریان; سید علی حسینی یکانی
تعداد مشاهده : 339 صفحه 27-35 PDF
تعداد مشاهده : 205 صفحه 50-59 PDF
تعداد مشاهده : 413 صفحه 60-72 PDF

ارزیابی مدل های هیبرید در پیش بینی بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی

آرش دوراندیش; امیر حسین توحیدی; سمانه سلیمانی نژاد
تعداد مشاهده : 408 صفحه 95-104 PDF