نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • نوسان قیمت نهاده ها و عرضه دام سبک (کاربرد الگوی فضای حالت)  PDF    دانلود : 177
  الهام صادقی ; رضا مقدسی 277-284
  بازدید: 274
  بررسی ناهمگنی ترجیحات در رابطه با احیای دریاچه ارومیه: کاربرد مدل کلاس پنهان چند سطحی  PDF    دانلود : 174
  باب اله حیاتی ; مینا صالح نیا ; مرتضی مولائی 285-296
  بازدید: 262
  بررسی اثرات متغیرهای آب و هوایی بر تخصیص زمین بین گروه های محصولات سالانه زراعی کشور  PDF    دانلود : 157
  قادر دشتی ; خدیجه الفی ; محمد قهرمان زاده 297-307
  بازدید: 207
  کشش جانشینی، بازدهی به مقیاس و کارآمدی سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی  PDF    دانلود : 129
  حمید عزیزمحمدلو 308-322
  بازدید: 222
  مؤلفه ‏های مؤثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهد  PDF    دانلود : 131
  علی رضا کوچکی ; محمد قربانی ; هومن منصوری ; محسن رجب زاده 323-330
  بازدید: 222
  تأثیر سیاست های قیمت گذاری آب آبیاری و اعطای تسهیلات مالی دولت بر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار: مطالعه موردی در استان همدان  PDF    دانلود : 163
  رضا وحدت ادب ; حمید بلالی 331-344
  بازدید: 207
  ارائه سیستم حمایت تصمیم گیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشور  PDF    دانلود : 149
  فهیمه بهرامی مهنه ; احمدعلی کیخا ; محمود صبوحی ; محمود احمدپور 345-359
  بازدید: 234
  عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهر مشهد)  PDF    دانلود : 202
  حسین محمدی ; مرتضی محمدی ; سمیه کارگر 360-369
  بازدید: 235