دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 453 صفحه 80-87 PDF

شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و گاو

مرتضی محمدی; حسین محمدی; حسین اعظمی
تعداد مشاهده : 442 صفحه 88-96 PDF

مدل سازی توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی

سید محمد فهیمی‌فرد; ماشاءاله سالارپور; محمود احمدپور; حمید محمدی; مجید ثنایی
تعداد مشاهده : 420 صفحه 97-106 PDF
تعداد مشاهده : 540 صفحه 117-126 PDF
تعداد مشاهده : 363 صفحه 127-135 PDF
تعداد مشاهده : 348 صفحه 136-147 PDF