نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بررسی کارایی انواع الگو‌های ARCH در پیش‌بینی و الگوسازی فرآیند قیمت گوشت مرغ  PDF    دانلود : 292
  بهزاد فکاری سردهایی ; محمد قربانی 80-87
  بازدید: 222
  شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و گاو  PDF    دانلود : 216
  مرتضی محمدی ; حسین محمدی ; حسین اعظمی 88-96
  بازدید: 207
  مدل سازی توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 230
  سید محمد فهیمی‌فرد ; ماشاءاله سالارپور ; محمود احمدپور ; حمید محمدی ; مجید ثنایی 97-106
  بازدید: 189
  بررسی قدرت بازاری و ریسک ناشی از نااطمینانی قیمت در اقتصاد ایران (مطالعه موردی بازار خرما)  PDF    دانلود : 137
  محمدنبی شهیکی تاش ; زهرا شیدایی ; اعظم محمدزاده 107-116
  بازدید: 201
  تحلیل اثر سرریزهای تکنولوژی بر رشد بهره‏وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران  PDF    دانلود : 309
  مصطفی بنی اسدی ; سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی 117-126
  بازدید: 207
  مشوق های سیاستی به منظور کاهش آبشویی نیترات در مزارع کشاورزی: منطقه مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی درودزن  PDF    دانلود : 249
  آذر شیخ زین الدین ; عبدالکریم اسماعیلی ; منصور زیبایی 127-135
  بازدید: 179
  تعیین کارایی مزارع گندم آبی در شهرستان نیشابور تحت شرایط عدم حتمیت  PDF    دانلود : 219
  مصطفی مردانی ; سامان ضیایی 136-147
  بازدید: 156