نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بررسی چگونگی انتقال قیمت جهانی غلات به بازارهای داخلی این محصولات در ایران: کاربرد کشش‌ جانشینی آرمینگتون و کشش ارزی  PDF    دانلود : 1136
  قاسم لیانی ; عفت قربانیان ; محمد بخشوده 334-344
  بازدید: 281
  بررسی امکان جمع پذیری میوه و خشکبار،‌ انواع سبزی‌‌، حبوبات و فرآوردههای سبزی: کاربرد تئوری مرکب سازی تعمیم یافته  PDF    دانلود : 936
  مهدی شعبانزاده ; ابوالفضل محمودی 345-358
  بازدید: 194
  سنجش ابعاد آسیب‌پذیری استان‌ها نسبت به خشکسالی، راهکاری به سوی مدیریت ریسک در سطح کشور  PDF    دانلود : 1121
  فاطمه نصرنیا ; منصور زیبایی 359-373
  بازدید: 313
  آزمون قانون قیمت واحد تحت روابط غیرخطی برای بازار تخم مرغ استان های منتخب ایران  PDF    دانلود : 988
  محمد قهرمان زاده ; فاطمه فریادی شاهگلی ; قادر دشتی 374-388
  بازدید: 219
  بودجه بهینه تبلیغات عمومی صنعت شیر ایران  PDF    دانلود : 920
  حبیب شهبازی 389-400
  بازدید: 306
  درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان و تعیین عوامل مؤثر بر آن در گهرباران ساری  PDF    دانلود : 1085
  طاهره رنجبر ملکشاه ; سید علی حسینی یکانی ; سید مجتبی مجاوریان 401-410
  بازدید: 250
  برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد برای مصرف پسته سالم در شهر کرمان  PDF    دانلود : 1147
  سمیه امیرتیموری ; سپیده امیرتیموری 411-417
  بازدید: 174
  abstract  PDF    دانلود : 150
  . . 50-61
  بازدید: 125