نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • تغییرات امنیت غذایی ناشی از سیاست حذف یارانه انرژی در بازار گوشت ایران  PDF    دانلود : 1038
  فاطمه فتحی ; محمد بخشوده 1-9
  بازدید: 318
  بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی (پرتقال، انگور، خرما)  PDF    دانلود : 846
  محسن جمالی پور ; محمد مهدی فارسی ; محمد قربانی 10-18
  بازدید: 391
  برآورد ساختار تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور (کاربرد مدل های عمومی GARCH)  PDF    دانلود : 820
  زهرا رسولی بیرامی ; محمد قهرمان زاده ; قادر دشتی ; رسول محمدرضایی 19-36
  بازدید: 351
  الگوی بهینه‌ی کشت مبتنی بر معیارهای چندگانه‌ی اقتصادی، منطقه‌ای و پایداری کشاورزی در شهرستان ساری؛ کاربرد الگوی تلفیقی AHP و برنامه‌ریزی خطی  PDF    دانلود : 1047
  اسماعیل فلاحی ; سپیده قلی نژاد 37-49
  بازدید: 447
  تأثیر انتشار مکانی و زمانی بر انتخاب مسیر بازاریابی توسط باغداران مرکبات شهرستان بابل  PDF    دانلود : 831
  حامد نجفی علمدارلو ; س‍‍‍پیده بابانیا 50-57
  بازدید: 295
  بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط ‌زیست  PDF    دانلود : 812
  حسین محمدی ; لیلی ابوالحسنی ; محمد تیرگری 58-69
  بازدید: 289
  شناسائی مکانیزم انتقال قیمت در بازار خرمای ایران (کاربرد مدل گارچ دومتغیره)  PDF    دانلود : 698
  حبیبه شرافتمند ; علی اکبر باغستانی 70-79
  بازدید: 258

  abstract  PDF    دانلود : 647
    1-13
  بازدید: 140