نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • اثرسیاست خرید تضمینی محصول گندم برارزش اقتصادی منابع آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی دشت ارزوئیه-کرمان  PDF    دانلود : 749
  سید حبیب الله موسوی ; سعیده شهابی 217-223
  بازدید: 463
  برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران  PDF    دانلود : 584
  محسن جمالی پور ; محمد قربانی ; علیرضا کوچکی 224-241
  بازدید: 859
  بررسی احتمال و عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیارمعامله (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس)  PDF    دانلود : 560
  فاطمه سخی ; حسین محمدی ; محمود صبوحی 242-257
  بازدید: 320
  کاربرد روش کارایی متقاطع در تعیین امتیاز و رتبه‌ی استان‌های کشور در تولید پیاز  PDF    دانلود : 552
  علی شهنوازی 258-271
  بازدید: 369
  اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان  PDF    دانلود : 625
  بهاره معدنیان ; آرش دوراندیش ; محمد قربانی ; محمدرضا کهنسال 272-283
  بازدید: 355
  برآورد ضریب ریسک‌گریزی کشاورزان شهرستان اسفراین و عوامل مؤثر بر آن (رویکرد ناپارامتریک)  PDF    دانلود : 617
  زهرا نعمت الهی ; سید علی حسینی یکانی ; مسعود حسین‌زاده 284-293
  بازدید: 332
  تعیین ترکیب مناسب کشت محصولات زراعی در مقیاس یک مزرعه با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی  PDF    دانلود : 509
  علی علیزاده زوارم ; زهرا ناجی عظیمی 294-307
  بازدید: 369
  آثار کاهش تعرفه بخش کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی  PDF    دانلود : 967
  حسن حیدری ; نرمین داودی ; معصومه پاشا زانوسی 308-318
  بازدید: 469
  ارزیابی خسارت های اقتصادی انتقال آب بین حوضه ای بر الگوی کشت و وضعیت درآمدی کشاورزان در حوضه مبدأ (مطالعه موردی: انتقال آب الموت رود به دشت قزوین)  PDF    دانلود : 633
  ابوذر پرهیزکاری ; حسین تقی زاده رنجبری ; محسن شوکت فدایی ; ابوالفضل محمودی 319-333
  بازدید: 488
  abstract  PDF    دانلود : 327
  Abstract AbیTract 35-49
  بازدید: 87