فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران

محسن جمالی پور, محمد قربانی, علیرضا کوچکی
بازدید: 80
بازدید: 48
بازدید: 19

abstract

abstract abیtract
بازدید: 11