نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تغییر کاربری اراضی در استان مازندران (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن)  PDF    دانلود : 893
  محسن جمالی پور ; احمد رضا شاهپوری ; محمد قربانی 107-115
  بازدید: 622
  کاربرد مدل پروبیت چندگانه درتحلیل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش‌آموختگان علمی کاربردی کشاورزی  PDF    دانلود : 1111
  حسین محمدی ; حسین روحانی 116-125
  بازدید: 443
  بررسی عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بین زنان برنجکار شهرستان ساری با استفاده از نرم افزار لیزرل  PDF    دانلود : 1703
  مهدی چرمچیان لنگرودی 126-138
  بازدید: 575
  سنجش عوامل مؤثر بر انتخاب مصرف کنندگان خیار معمولی، سالم و ارگانیک در شهر اصفهان با استفاده از روش انتخاب تجربی  PDF    دانلود : 2087
  عطیه صندوقی ; امیر مظفر امینی ; علی یوسفی 139-149
  بازدید: 506
  بررسی وضعیت شاخص های پایداری کشاورزی در اثر کاهش یارانه‌های سوخت (مطالعه موردی دشت قروه)  PDF    دانلود : 1784
  حمید بلالی ; مهدی منتشلو 150-158
  بازدید: 476
  مطالعه کارآیی گاوداری‌های شیری صنعتی شهرستان‌های سقز و دیواندره: کاربرد رهیافت ابرکارآیی  PDF    دانلود : 2390
  سید جمیل محمدی ; سید علی حسینی یکانی ; حامد قادرزاده 159-168
  بازدید: 394
  سنجش آسیب‌پذیری گندم‌کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالی  PDF    دانلود : 1498
  حسام ایرجی ; منصور زیبایی ; فاطمه نصرنیا 169-180
  بازدید: 479
  برآورد شاخص رضایت مشتری فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی، مطالعه موردی: بازارهای ارزاق عمومی شهرداری مشهد  PDF    دانلود : 1928
  زهرا گلریز ضیائی ; رضا مقدسی ; سعید یزدانی 181-191
  بازدید: 364
  ارزیابی نظام‌های بهره‌برداری در راستای پایداری فعالیت‌های زراعی استان مازندران  PDF    دانلود : 1589
  هادی مؤمنی هلالی ; امیر احمدپور 12-203
  بازدید: 459
  بررسی ساختار بازار و قدرت بازاری صنایع غذایی و آشامیدنی براساس رویکرد برسناهان و لئو  PDF    دانلود : 1312
  محمد نبی شهیکی تاش ; اسمعیل قلی پور بلسی ; اعظم محمدزاده 204-215
  بازدید: 646
  abstract  PDF    دانلود : 428
  . . 16-33
  بازدید: 321