نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • تحلیل مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود)  PDF    دانلود : 852
  حنانه آقاصفری ; محمد قرباتی ; آرش دوراندیش 1-19
  بازدید: 361
  برآورد ارزش اقتصادی مطبوعیت زیست‌محیطی پارک کوهستانی صُفه اصفهان (رهیافت هزینه سفر فردی آشکارشده و اظهارشده)  PDF    دانلود : 1515
  حمید امیرنژاد ; سید محمد جواد مؤیدیان 20-30
  بازدید: 298
  ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و سیاست‌های دولت بر عملکرد و سطح زیر کشت محصول ذرت در ایران: رویکرد داده‌های ترکیبی  PDF    دانلود : 1529
  نیلوفر اشک تراب ; قاسم لیانی ; غلامرضا سلطانی 31-42
  بازدید: 515
  بررسی اثر تغییر ساختار بازار پسته ایران بر رفاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چارچوب مدل تعادل فضایی  PDF    دانلود : 2580
  فاطمه کشیری کلایی ; سید علی حسینی یکانی ; سید مجتبی مجاوریان 43-54
  بازدید: 470
  بررسی اثر انتقال قیمت‏های جهانی به بازارهای داخلی برای محصولات خاص بخش کشاورزی ایران  PDF    دانلود : 1552
  مهدی شعبان زاده ; ابوالفضل محمودی ; رضا اسفنجاری کناری 55-67
  بازدید: 448
  تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای بر تولیدات بخش کشاورزی و منابع آب دردسترس (مطالعه موردی: اراضی پایین دست سد طالقان)  PDF    دانلود : 1673
  محمد مهدی مظفری ; ابوذر پرهیزکاری ; مهدی حسینی خدادادی ; رویا پرهیزکاری 68-85
  بازدید: 519
  تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه  PDF    دانلود : 1371
  حامد بی آبی ; حسین محمدی ; لیلی ابوالحسنی 86-93
  بازدید: 395
  تحلیل و بررسی قرارداد اختیار معامله و قیمت گذاری اوراق اختیار معامله در محصولات کشاورزی  PDF    دانلود : 1766
  هادی تعمیدی ; حمید محمدی ; داود سیفی قره یتاق ; وحید دهباشی 94-105
  بازدید: 454
  abstract  PDF    دانلود : 780
  . .
  بازدید: 237