نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • کاربرد الگوهای چندسطحی در تحلیل‌ داده- ستانده  PDF    دانلود : 1504
  فاطمه حیات‌غیبی ; محمد قربانی 301-311
  بازدید: 614
  تعیین آستانه اقتصادی کم آبیاری پنبه در شهرستان داراب  PDF    دانلود : 2888
  عبدالرسول شیروانیان ; حسن حقیقت نیا ; سعید مهرجو 312-321
  بازدید: 604
  تأثیر تعرفه بر قیمت داخلی روغن نباتی در ایران و مباحث پیشرو  PDF    دانلود : 1416
  امید گیلانپور ; آزاده ولی محمدی 322-329
  بازدید: 349
  بررسی اثر آزاد سازی قیمت حامل های انرژی بر خوداتکائی ذرت در ایران  PDF    دانلود : 3544
  محمدرضا پاکروان ; امید گیلانپور ; شیرین ظریف 330-342
  بازدید: 370
  بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Qتوبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر)  PDF    دانلود : 1811
  حسین محمدی ; فرشاد شعبانیان ; آهون کاسب 343-351
  بازدید: 1264
  بررسی آثار رفاهی هدفمند کردن یارانه انرژی بر بهره‌برداران شیلات استان فارس  PDF    دانلود : 1678
  سید نعمت اله موسوی 352-359
  بازدید: 282
  اقتصاد تولید پنبه: مطالعه کارایی هزینه و سود کشاورزان پنبه‌کار بشرویه  PDF    دانلود : 1418
  سید محمد سیدی ; محمود دانشور کاخکی 360-367
  بازدید: 529
  کاربرد مدل برنامه‎ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله‎ای جهت تدوین الگوی بهینه کشت (مطالعه‌ی موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد)  PDF    دانلود : 1945
  فاطمه برادران سیرجانی ; محمدرضا کهنسال ; محمود صبوحی 368-376
  بازدید: 899
  abstract  PDF    دانلود : 1255
  . .
  بازدید: 836
  تصویرجلد نشریه  بدون عنوان    دانلود : 518
  . .
  بازدید: 137