نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر پذیرش تکنولوژی‌های نوین خاک‌ورزی حفاظتی در منطقه داراب (کاربرد مدل لاجیت چند گزینه‌ای)  PDF    دانلود : 1457
  صمد عرفانی فر ; منصور زیبایی ; مهدی کسرایی 197-203
  بازدید: 496
  مدل‌یابی معادله ساختاری رضایت شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان مازندران  PDF    دانلود : 1317
  مهدی علیخانی ; مهدی چرمچیان لنگرودی 204-212
  بازدید: 417
  بررسی عوامل منتخب مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهان (مطالعه موردی انتشار CO۲)  PDF    دانلود : 1177
  حسین محمدی ; سمانه حیدرزاده 213-223
  بازدید: 515
  مقایسه تحلیلی وضعیت تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات آن  PDF    دانلود : 1743
  ماشاالله سالار پور ; عصمت مجرد ; محمود صبوحی 224-234
  بازدید: 424
  بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن  PDF    دانلود : 1261
  حنانه آقاصفری ; محمد قربانی 235-245
  بازدید: 413
  کنترل ناپارامتریک غیرخطی شوک‌های بهره‌وری در برآورد تابع تولید کشاورزی استان‌های برگزیده ایران (مطالعه موردی: برآورد تابع تولید گندم آبی)  PDF    دانلود : 1311
  جواد خزاعی ; محمود هوشمند 246-259
  بازدید: 341
  بررسی عوامل مؤثر بر سهم بازار، مطالعه موردی صنایع بزرگ مواد غذایی و آشامیدنی ایران  PDF    دانلود : 2978
  علی دهقانی 260-271
  بازدید: 908
  سنجش کشش تغییرات حدسی در ساختار انحصار چندجانبه براساس رویکرد ایواتا (مطالعه صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران)  PDF    دانلود : 1433
  محمدنبی شهیکی تاش ; اعظم محمدزاده 272-281
  بازدید: 421
  بررسی اثر تغییرات پایه پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی: رویکرد الگوی خودرگرسیو ‌برداری بیزین (BVAR)  PDF    دانلود : 1448
  اسماعیل پیش بهار ; قادر دشتی ; رویا فردوسی 282-291
  بازدید: 555
  بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییراقلیم بر روی محصول گندم در ایران  PDF    دانلود : 1660
  صادق خلیلیان ; کتایون شمشادی ; سید ابوالقاسم مرتضوی ; مجید احمدیان 292-300
  بازدید: 530
  abstract  PDF    دانلود : 1210
  A A
  بازدید: 279
  تصویرجلد نشریه  بدون عنوان    دانلود : 1012
  . .
  بازدید: 174