دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 19

آسیب‌شناسی مدیریت تحقیقات و توسعه فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشاورزی

ابوالقاسم شریف زاده, غلامحسین عبدالله زاده, مهنوش شریفی
بازدید: 59

abstract

abstract abیtract
بازدید: 17