نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • تأثیر کاهش واردات قند و شکر بر ارزش افزوده اقتصاد ایران (رویکرد داده- ستانده)  PDF    دانلود : 2836
  فاطمه حیات‌غیبی ; علیرضا کرباسی 1-11
  بازدید: 430
  تعیین الگوی بهینه بلندمدت دامداران عشایری در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی: عشایر استان فارس  PDF    دانلود : 2949
  مهرداد باقری ; عبدالكریم اسماعیلی ; منصور زیبایی 12-25
  بازدید: 452
  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش گزینه های بیمه تکمیلی پسته در رفسنجان  PDF    دانلود : 4846
  عباس میرزایی ; منصور زیبایی 26-34
  بازدید: 553
  پیش بینی فصلی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل خودتوضیحی دوره ای (PAR)  PDF    دانلود : 4296
  محمد قهرمان زاده ; خدیجه الفی 35-44
  بازدید: 511
  کاربرد تحلیل پوششی داده‌های کراندار در بررسی کارایی واحدهای مرغداری (مطالعه موردی خراسان جنوبی)  PDF    دانلود : 2746
  حمید بلالی ; جعفر اصفهانی 45-54
  بازدید: 465
  بررسی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران (مطالعه موردی: حوزه رود ارس) کاربرد روش AHP  PDF    دانلود : 3697
  روح اله ماقبل ; کریم نادری مهدیی ; فرهاد پاک نیا ; مجید نصیری 55-63
  بازدید: 682
  مطالعه ترجیحات افراد مختلف برای مصرف گیاهان دارویی در شهر تبریز  PDF    دانلود : 5554
  عذرا جوانبخت ; سمیرا اسمعیلی 64-70
  بازدید: 457
  آسیب‌شناسی مدیریت تحقیقات و توسعه فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشاورزی  PDF    دانلود : 4344
  ابوالقاسم شریف زاده ; غلامحسین عبدالله زاده ; مهنوش شریفی 71-82
  بازدید: 672
  کاربرد برنامه ریزی فازی با رهیافت بازه ای در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان اسفراین  PDF    دانلود : 2786
  آرش دوراندیش ; مهسا بهرامی نسب ; محمدرضا کهنسال 83-91
  بازدید: 587
  اندازه گیری هزینه تجارت محصولات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در تجارت ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه  PDF    دانلود : 2740
  میترا ژاله رجبی ; رضا مقدسی 92-105
  بازدید: 413
  abstract  PDF    دانلود : 2867
  Abstract AbیTract
  بازدید: 318
  تصویر جلد نشریه  بدون عنوان    دانلود : 1359
  . .
  بازدید: 277