نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • برآورد ارزش بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه: کاربرد روش آزمون انتخاب  PDF    دانلود : 3423
  مینا صالح نیا ; باب اله حیاتی ; مخمد قهرمان زاده ; مرتضی مولایی 267-276
  بازدید: 661
  تعیین وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با رویکرد فازی  PDF    دانلود : 3110
  مصطفی کاظمی ; غلامرضا سلطانی فسقندیس 277-287
  بازدید: 838
  بررسی ریسک سیستماتیک عملکرد و عوامل موثر بر شدت آن در محصول سیب در ایران: کاربرد الگوهای اتورگرسیو فضایی  PDF    دانلود : 2857
  حبیب الله سلامی ; مهدی نعمتی 288-299
  بازدید: 525
  بررسی ارتباط تقاضای روبروی واحدهای تولیدی با تقاضای مصرف کنندگان گوشت در ایران  PDF    دانلود : 2815
  فاطمه فتحی ; محمد بخشوده 300-308
  بازدید: 429
  بررسی ارتباط میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و خدمات (بازرگانی، حمل و نقل و ارتباطات) در ایران  PDF    دانلود : 2822
  یعقوب زراعت کیش 309-3018
  بازدید: 791
  تأثیر شوکهای نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران: کاربرد رهیافت مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR)  PDF    دانلود : 3017
  اسماعیل پیش بهار ; محمد قهرمانزاده ; مریم جعفری ثانی 319-327
  بازدید: 441
  راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان  PDF    دانلود : 2671
  وحید عزیزی ; ملیحه نیکوی ; محمد خالدی 328-337
  بازدید: 706
  تحلیل اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب آبیاری در استان قزوین  PDF    دانلود : 2853
  محمود صبوحی ; ابوذر پرهیزکاری 338-350
  بازدید: 892
  تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر اشتغال و دستمزد واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (پانل دیتای دینامیکی)  PDF    دانلود : 2771
  علی دهقانی ; محمد نبی شهیکی تاش ; مجید عامری 351-360
  بازدید: 520
  abstract  بدون عنوان    دانلود : 2833
  Abstract .
  بازدید: 392