دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد

علیرضا کوچکی, هومن منصوری, محمد قربانی, محسن رجب‌زاده
بازدید: 207

اندازه گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران

الهام شبانی, قادر دشتی, محمد قهرمانزاده, باب اله حیاتی, جواد حسین زاد فیروزی
بازدید: 19

تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز

شهزاد نصرتی, باب اله حیاتی, اسماعیل پیش بهار, رسول محمد رضایی
بازدید: 37

a

abstract a
بازدید: 23

تصویر جلد نشریه

تصویرجلد نشریه t
بازدید: 14