نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • اثرات بالقوه‌ی تغییر اقلیم بر کشاورزی استان فارس  PDF    دانلود : 5312
  سکینه مومنی ; منصور زیبایی 169-179
  بازدید: 1212
  بررسی کارایی مزارع گندم سیستان با استفاده از تلفیق مدل بهینه‌سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری و تحلیل پوششی داده‌ها (RDEA)  PDF    دانلود : 2689
  مصطفی مردانی ; علیرضا سرگزی ; محمود صبوحی صابونی 180-187
  بازدید: 504
  بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد  PDF    دانلود : 3640
  علیرضا کوچکی ; هومن منصوری ; محمد قربانی ; محسن رجب‌زاده 188-194
  بازدید: 742
  الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با در نظر گرفتن مزیت نسبی دراستان ایلام  PDF    دانلود : 2844
  قادر دشتی ; پروین قادری نژاد 195-203
  بازدید: 606
  آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده)  PDF    دانلود : 2769
  محمدعلی فلاحی ; مسعود همایونی فر ; زهرا یاوری 204-212
  بازدید: 545
  بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران (مطالعه موردی:تعاونی های گاوداران مشهد)  PDF    دانلود : 2814
  علیرضا کرباسی ; حنانه آقاصفری ; سیده مژگان حسینی 213-222
  بازدید: 445
  اندازه گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران  PDF    دانلود : 2823
  الهام شبانی ; قادر دشتی ; محمد قهرمانزاده ; باب اله حیاتی ; جواد حسین زاد فیروزی 223-229
  بازدید: 436
  تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز  PDF    دانلود : 3646
  شهزاد نصرتی ; باب اله حیاتی ; اسماعیل پیش بهار ; رسول محمد رضایی 230-241
  بازدید: 601
  شبیه سازی بازار آب و تحلیل اثرات سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم آبی  PDF    دانلود : 3148
  ابوذر پرهیزکاری ; محمود صبوحی ; سامان ضیائی 242-252
  بازدید: 612
  بررسی و مقایسه توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضویو کشور طی سالهای ۹۰-۱۳۸۵  PDF    دانلود : 2988
  رضا جمشیدی ; مصطفی سلیمی فر 253-266
  بازدید: 660
  PDF    دانلود : 2978
  Abstract A
  بازدید: 369
  تصویر جلد نشریه  بدون عنوان    دانلود : 1164
  تصویرجلد نشریه T
  بازدید: 327