دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

عوامل مؤثر بر قیمت گندم در بورس کالای ایران

حسین محمدی; بهزاد فکاری سردهایی
تعداد مشاهده : 722 صفحه 95-102 PDF

راهبرد‎های توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT)

علی بزرگمهر; امین نعمتی; حجت‎اله ربانی‎نسب; بولفضل یاوری; محمد قربانی; مصطفی حیدری
تعداد مشاهده : 695 صفحه 103-113 PDF

عوامل موثر بر انتخاب کانال فروش در بین تولیدکنندگان مرکبات مازندران

سید مجتبی مجاوریان; فاطمه رسولی; سید علی حسینی یکانی
تعداد مشاهده : 1109 صفحه 123-133 PDF
تعداد مشاهده : 778 صفحه 134-143 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 552 صفحه 9-16 PDF
تعداد مشاهده : 498 PDF