نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار  PDF    دانلود : 2996
  عفت قربانیان ; منصور زیبایی ; محمد قربانی ; محمدرضا کهنسال 1-7
  بازدید: 582
  تعیین برنامه زراعی شهرستان سبزوار با استفاده از برنامه ریزی فازی دو نوا  PDF    دانلود : 3385
  علیه آزادگان ; فاطمه رستگاری پور ; محمود صبوحی 8-15
  بازدید: 445
  برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی ایران ۱۳۸۶-۱۳۳۸  PDF    دانلود : 4442
  سید صفدر حسینی ; حبیب شهبازی 16-24
  بازدید: 413
  بررسی ویژگی های کار آفرینانه مالکان واحدهای تولیدی در صنعت گاو شیری استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 2847
  علیرضا فروغی ; جواد ایزی ; مریم حسن نژاد 25-36
  بازدید: 418
  بررسی عملکرد طرح های مرتعداری استان خراسان رضوی با رویکرد دلفی فازی و مدلهای تصمیم گیری چند معیاره  PDF    دانلود : 3844
  حسین توکلی ; محمد فیاض ; مریم حسن نژاد 37-50
  بازدید: 655
  بررسی چشم انداز پتانسیل صادراتی و رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا  PDF    دانلود : 3344
  محمدرضا پاکروان ; امید گیلانپور 51-63
  بازدید: 885
  بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای)  PDF    دانلود : 3694
  مسعود حسین زاده ; محمدرضا کهنسال ; محمد قربانی 64-74
  بازدید: 490
  تحلیل نقش عوامل مدیریتی روی عملکرد گندم آبی در بخش های نازلو و سیلوانای شهرستان ارومیه  PDF    دانلود : 4676
  شبنم کراری قره باغ ; باب اله حیاتی 75-83
  بازدید: 442
  تصویر جلد نشریه  PDF    دانلود : 2619
  تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
  بازدید: 325

  چکیده  PDF    دانلود : 3753
    1-8
  بازدید: 354