نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • تعیین میزان تغییرات مصرف نهاده‏های کشاورزی در اثر آزاد سازی قیمت نهاده‏ها ( مطالعه موردی: تولید پنبه در ایران )  PDF    دانلود : 5129
  مصیب پهلوانی ; سید کمیل طیبی ; پروین طاهری ; وحید کلاته عربی 228-236
  بازدید: 955
  عوامل موثر بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی در روستاهای کبودرآهنگ استان همدان  PDF    دانلود : 3442
  شاپور ظریفیان ; عاطفه دماوندی ; حشمت اله سعدی 237-243
  بازدید: 1042
  مدیریت بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی با کاربرد برنامه ریزی پویا  PDF    دانلود : 4075
  نیره میهن خواه ; امیر حسین چیذری ; صادق خلیلیان 244-251
  بازدید: 1982
  بررسی کارآیی فنی و شکاف تکنولوژی واحدهای پرورش مرغ تخم گذار ایران  PDF    دانلود : 4659
  رضا اسفنجاری کناری ; منصور زیبایی 252-260
  بازدید: 836
  تعیین الگوی کشت دشت کاشمر بر اساس حفظ و نگهداری کیفیت منابع آب زیرزمینی  PDF    دانلود : 3357
  سمیه شیرزادی لسکوکلایه ; محمود صبوحی صابونی ; عباس جلالی 261-271
  بازدید: 746
  بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)  PDF    دانلود : 3529
  ندا اسد فلسفی زاده ; محمود صبوحی صابونی 272-286
  بازدید: 1033
  بررسی تبعات افزایش مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی  PDF    دانلود : 2763
  محمدرضا کهنسال ; هادی رفیعی دارانی 287-297
  بازدید: 682
  اثرات رفاهی کاهش یارانه انرژی در بخش کشاورزی ایران  PDF    دانلود : 4954
  سیدنعمت الله موسوی ; ذکریا فرج زاده ; فرزانه طاهری 298-306
  بازدید: 891
  مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران  PDF    دانلود : 4182
  مهدی چرمچیان لنگرودی 307-314
  بازدید: 1375
  مقایسه اثرات کاهش نرخ سود و افزایش عرضه تسهیلات بر رشد تولید بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی در ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مالی (FCGE)  PDF    دانلود : 3405
  عذرا جوان بخت ; حبیب الله سلامی 315-336
  بازدید: 1069
  abstract  PDF    دانلود : 3473
  Abstract AbیTract
  بازدید: 395