نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 27 شماره 2 سال 1392 الگوسازی نوسانات نامتقارن قیمت ها در بازار گوشت مرغ استان تهران محمد قهرمان زاده چکیده
جلد 27 شماره 2 سال 1392 انتقال عمودی قیمت در بازار تخم‌مرغ ایران: کاربرد الگو تصحیح- خطای برداری آستانه ای دو رژیمه محمد قهرمان زاده چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 پیش بینی فصلی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل خودتوضیحی دوره ای (PAR) محمد قهرمان زاده چکیده
جلد 30 شماره 1 سال 1395 برآورد ساختار تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور (کاربرد مدل های عمومی GARCH) محمد قهرمان زاده چکیده
جلد 29 شماره 4 سال 1394 آزمون قانون قیمت واحد تحت روابط غیرخطی برای بازار تخم مرغ استان های منتخب ایران محمد قهرمان زاده چکیده
جلد 30 شماره 3 سال 1395 سرریز نوسان قیمت در بازار دام و طیور ایران محمد قهرمان زاده چکیده
جلد 30 شماره4 سال 1395 بررسی اثرات متغیرهای آب و هوایی بر تخصیص زمین بین گروه های محصولات سالانه زراعی کشور محمد قهرمان زاده چکیده
جلد31 شماره1 سال 1396 الگوسازی ریسک عملکرد محصول با استفاده از روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک: مطالعه موردی محصولات گندم و جو استان آذربایجان شرقی محمد قهرمان زاده چکیده
1 - 8 (8)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد